Informatie

 

Wil je jouw allerliefste dier door ons laten fotograferen?

Voor informatie en prijzen kan je contact opnemen via info@studiodogs.be
Heeft u speciale wensen voor uw achtergrondkleur, laat dit dan op tijd weten. Er is voldoende keuze, meer dan 30 achtergronden in allerlei kleuren en motiefjes
We hebben tal van accessoires, zeteltjes, hoedjes, brilletjes enzv om van jouw huisdier een grote ster te maken!
Wij zijn overdag en 's avonds door de week beschikbaar voor uw fotoshoot.
In overleg kunt u eventueel ook op een dag in het weekend een afspraak maken.
Wij fotograferen ook op buitenlocaties
U kan ons vinden in Lommel.

Ook voor bedrijven, magazines of uitgevers kunnen gebruik maken van Studiodogs uitgebreide beeldarchief.
Uiteraard kunt U Studiodogs ook boeken voor een fotoreportage op maat voor uw productlijn.
Een foto of fotoserie voor uw product is de eye-catcher van uw bedrijf.
Of het nu gaat om een foto op een zak hondenvoer, een informatie campagne voor een stichting, reclame materiaal voor luxe hondenproducten, met de juiste foto's trekt U veel meer klanten naar uw bedrijf.

Digitale foto's ontvangt u per email, met een link via Dropbox.com of van wetransfer.com om het bestand te downloaden.
Neem voor commerciëel gebruik (publicaties, reclame, foto's bij verkoop,etc.) altijd contact op.

Mag ik er sommige mensen aan herinneren dat de © bij mijn foto's COPYRIGHT Studiodogs wil zeggen, en het dus NIET de bedoeling is foto's, ideeën, enzv.. zomaar te kopiëren.
Vanaf 1 oktober 2013 passen we de wet Mededinging toe op alle vastgestelde inbreuken

Iedere goede fotograaf heeft zijn eigen stijl in fotograferen, bij deze...leer van anderen, kijk naar anderen maar het belangrijkste, bewonder en respecteer dan ook andere om hun eigen ideeën, kortom, blijf origineel :)
*Onze foto's zijn beschermd via www.sofam.be BMA Belgium en www.e-dpo.com, iedere inbreuk zal vervolgd worden


Studiodogs Pet Photography
(onderdeel van Naturephoto.be) Voorwaarden/Disclaimer:

De website
Alle content van deze website is eigendom van www.studiodogs.be/design2joy en is beschermd door de Belgische auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van www.studiodogs.be/design2joy.

Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de website (www.studiodogs.be) heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Studiodogs.be behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Ingeval van foutieve informatie verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen waarna wij deze zo spoedig mogelijk corrigeren. Studiodogs.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en informatie op deze website. Studiodogs.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe, indirecte en incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website. Studiodogs.be mag ten alle tijden wijzigingen aanbrengen in prijzen mocht deze onjuist blijken te zijn.
Studiodogs.be zal inspanningen verrichten om de website vrij van virussen en andere schadelijkheden te houden. Een garantie kunnen wij hier niet voor geven.

Wijziging van voorwaarden
Studiodogs.be heeft het recht de voorwaarden die op deze website worden aangeboden ten alle tijden te verbeteren of anderszins te wijzigen

Auteursrecht en portretrecht volgende de Belgische wet
De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn erfgenamen.
Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk, al dan niet voor commerciële doeleinden.
Het portretrecht, in tegenstelling tot mensen hebben dieren geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw hond/kat door de fotograaf gepubliceerd mogen worden. Het portretrecht geldt enkel voor natuurlijke personen, niet voor afbeeldingen van objecten, woningen of dieren, het auteursrecht blijft altijd bij de fotograaf.

Gebruiksovereenkomst
Het gebruik van de foto's: dit houdt in dat het gebruik van de foto's beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.
Het publiceren van foto’s is niet toegestaan voor commerciëel gebruik, foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm na toestemming van de fotograaf en met een duidelijke vermelding in de vorm van “foto: www.studiodogs.be”.
Bewerkingen van foto's, dit kan enkel gebeuren met toestemming van de auteur

Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. 
Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300
De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
 

Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen, dit binnen de 5 dagen na openbaarmaking.